Výbory konference

Anna Zobanová, MD

předseda organizačního výboru

Markéta Skalická, MA

předseda programového výboru

Barbora Zobanová, MA

tajemník organizačního výboru