Registrační poplatky

Registrace účastníků

Na základě řádně vyplněného a odeslaného registračního formuláře obdrží účastník "Výzvu k platbě - potvrzení o přijetí přihlášky".
Registrace je provedena po přijetí platby účastnického poplatku na účet konference.
Pro stanovení výše poplatku je rozhodující datum úhrady poplatku.


Registrační poplatky
  platba do 1. 3. 2015 platba od 2. 3. 2015 do 10. 6. 2015
Účastník 400 EUR 500 EUR

Účastník z ČR

Registrační poplatek pro účastníky z ČR je snížen o dotaci z grantu Majáček o. p. s. na částku 3.500,- Kč při platbě do 1. 3. 2015. Od 2. 3. do 10. 6. 2015 činí poplatek 4.500,- Kč.

Regitrační poplatek zahrnuje účast na odborném programu, konferenční materiály a občerstvení v průběhu konání akce.
Nezahrnuje účast na Welcome party a na Společenském večeru.


Registrační poplatek musí být uhrazen předem, platba na místě není možná.