Slovo úvodem

Jménem organizačního výboru bychom Vás rádi přivítali na 15. konferenci Child Vision Research Society, která se bude konat v Praze, 14. - 17. června 2015. Setkání CVR se pořádají každé dva roky od roku 1987 nejčastěji v různých evropských zemích. Předchozí schůzka byla úspěšně organizována ve Waterloo, Ontario, Kanada.

Cílem této konference je přivést dohromady lékaře a výzkumníky, kteří mají zájem o normální a abnormální vývoj vidění dítěte od narození. Hlavními tématy této konference budou jak nové poznatky základního výzkumu na počátku vývoje vidění a plasticita vizuálního systému, tak i jejich využití v péči o zrakově postižené děti.

Je to pro nás skvělá příležitost mít možnost uspořádat toto setkání v Praze, v jednom z nejhezčích měst střední Evropy. Budeme se snažit ze všech sil, abychom připravili vědecký program pokrývající několik důležitých témat prezentovaných předními odborníky. K dispozici bude také prostor pro volné přednášky nebo posterové prezentace. Hlavním cílem tohoto setkání je usnadnit výměnu informací mezi výzkumnými odborníky a lidmi zapojenými do depistáže, prevence a léčby časných poruch zraku.     

 

Anna Zobanová, MD

předseda organizačního výboru

Markéta Skalická, MA

předseda programového výboru

Barbora Zobanová, MA

tajemník organizačního výboru