Pro přednášející

Každý přednášející musí být přihlášen.

 
Termíny
Přihláška k aktivní účasti prodlouženo do 15. 3. 2015      
Abstrakt prodlouženo do 15. 3. 2015      


Abstrakt zašlete nejpozději do 15. 3. 2015 na e-mail: cvrs2015@bpp.cz

Informaci o přijetí přednášky či posteru obdržíte do 20. 3. 2015

 

Forma prezentace
 • vyžádaná přednáška 45´
 • přednáška 15´
 • poster na výšku (70 x 100 cm)

Pokyny pro zpracování abstrakt

Jazyk: český, slovenský nebo anglický  

A) Záhlaví   
 • Název práce (typ písma verzálky)
 • Pracoviště, u více pracovišť dávat číselné indexy (typ písma tučně)
 • Příjmení (bez titulů) a první písmeno křestního jména autorů (typ písma kurziva)
 • Na prvním místě uvádět autora přednášky - přednášejícího 
B) Strukturovaný abstrakt musí obsahovat tyto části   
 • cíl studie
 • metody
 • výsledky
 • závěry
Abstrakt zpracujte
 • text psát jako volný text, nedávat text do rámečku
 • preferujeme software Microsoft Office (soubor *.doc) kompatibilní
 • typ písma Times New Roman, velikost 12, řádkování jednoduché
 • rozsah A4 - 1800 znaků včetně mezer (nepočítat záhlaví)
 • nepoužívat klávesu enter a jiná formátování
 • do abstraktu nevkládat tabulky, grafy, obrázky
 • abstrakta nesplňující obsahové a formální požadavky nebudou publikována

Technika
 • dataprojekce (1024 x 768 px, 4:3)
 • náhledový monitor
 • prezentér Logitech
 • VGA přípojka pro vlastní zařízení
 • bezdrátový mikrofon
 • časomíra (volitelně)
Formáty prezentací
 • MS PowerPoint 2013, 2010, 2007 (.ppt, .pps; .pptx, .ppsx), 2003 (.ppt, .pps)
 • Adobe Reader (.pdf)
 • pro správné rozložení textu doporučujeme použít standartní formáty textu (fonty)
Formáty videa
 • WMV, AVI, MPEG (DivX)
 • DVD (PAL)
Připojení vlastního zařízení
 • standardní VGA přípojka (bez zvukové linky)
 • kontrola je možná o přestávkách mezi programovými bloky
Přejímka prezentací
 • je v provozu po celou dobu konání konference
 • klidná místnost pro odevzdání a kontrolu Vašich prezentací
 • následné nakopírování přímo do místa odbavení
 • své prezentace odevzdávejte nejpozději 30 minut před začátkem bloku
 • posun jednotlivých snímků probíhá pomocí prezentéru Logitech
Prezentace mohou být na těchto nosičích
 • zařízení (úložiště) připojitelná přes rozhraní USB
 • DVD a CD